Wie kan met welke klachten bij ons terecht?

We geven psychologische hulp in de basis GGZ vanaf 18 jaar. Voor de basis GGZ gelden regels over de duur van de therapie afhankelijk van de ernst van de klachten. Meer uitleg vindt u hier: tarieven.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verzekerde (vergoed vanuit de basisverzekering) en niet-verzekerde zorg. 

Verzekerde zorg wordt gegeven aan mensen met bijvoorbeeld een trauma, angst of depressie.

Onder niet-verzekerde zorg vallen: relatieproblemen, werkproblemen, (intelligentie)onderzoek, aanpassingsstoornissen. Er is een uitgebreide lijst opgesteld door zorginstituut Nederland. Die kunt u hier vinden: zorginstituutnederland.nl

Als er geen DSM-stoornis is, wordt psychologische hulp niet vergoed door de basisverzekering. Soms wordt hulp vergoed in een aanvullend pakket. Vraag uw zorgverzekeraar om informatie hierover..
Meer informatie hierover kunt u vinden op: Zorginstituut Nederland