Van intake tot afronding

 

Na verwijzing door de huisarts of een andere behandelaar kunt u zich via de onderstaande link aanmelden in ons administratiesysteem.
Voorwaarde is wel dat u in ons verzorgingsgebied woont, zie daarvoor de pagina Wachttijden.

 

Tijdens de aanmelding wordt u gevraagd om de verwijsbrief van uw huisarts toe te sturen. (Deze is noodzakelijk voor vergoeding door een zorgverzekeraar). Wanneer uw huisarts de verwijsbrief zelf naar ons toestuurt, is dat niet nodig.
Binnen 3 werkdagen wordt u gebeld voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek.
Het intakegesprek is m.i.v. 13 september 2023 in principe op woensdagmiddag; de behandelgesprekken worden in overleg met u gepland.

Een week vooraf aan het intakegesprek ontvangt u een korte vragenlijst die u dient te beantwoorden zodat u zich zorgvuldig kunt voorbereiden.
Naar het intakegesprek mag u een naaste meenemen en bij de behandeling wordt de omgeving betrokken via e-health en in overleg ook tijdens gesprekken.

Tijdens het intakegesprek gaan we in op de door u beantwoorde vragen om een diagnose te kunnen stellen. In het tweede (of derde) gesprek stellen we samen een behandelplan op. Een voorbeeld van een behandelplan vindt u hier: behandelplan.docx

In principe vinden de behandelingen plaats in de praktijk aan de Zomerweg 37c in Drempt.
Zo nodig zijn ook online consulten mogelijk.

Ongeveer halverwege de behandelsessies wordt stilgestaan bij de vooruitgang met betrekking tot uw vraag en doelen. Aan het eind van de behandelsessies vindt een evaluatie plaats. Daarin wordt ook aandacht besteed aan terugvalpreventie.
U krijgt tevens het verzoek om een lijst in te vullen die inzicht geeft in uw tevredenheid over de behandeling. (CQ2022.pdf)