Wat kunt u verwachten van een kortdurende generalistische behandeling? Lees verder...

Welke route volgen we vanaf het  eerste tot het laatste contactmoment? Lees verder...

Er vindt dagelijks  samenwerking plaats met huisartsen en praktijkondersteuners over aanmelding en verwijzing.
Lees verder...

Hoe waarborgen wij de kwaliteit binnen onze kwaliteit van zorg?
Lees verder...

We hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Lees verder...

U kunt erop vertrouwen dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.
Lees verder...