Samenwerking

 

Er vindt dagelijks (schriftelijke of telefonische) samenwerking plaats met huisartsen en praktijkondersteuners over aanmelding en verwijzing. Informatie die wordt uitgewisseld wordt met u besproken door het samen lezen van de brief.

Verder is de praktijkhouder lid van zorggroep IJsselstromen (ijsselstromen.nl) en zorggroep Psyzorggroep Overgelder (psyzorggroepovergelder.nl) om samenwerking met andere (psycho)therapeuten in de regio te vereenvoudigen.


Samenwerking vindt ook plaats in een multidisciplinair overleg dat 2-maandelijks plaatsvindt in Doesburg. Dit overleg is met huisartsen, praktijkondersteuners en maatschappelijk werk.