Het team

MARGREET ELDERING

Margreet Eldering (1967) heeft de opleidingen Gezondheidswetenschappen in Maastricht en Klinische Psychologie in Utrecht afgerond. Andere opleiding zijn: acute hulpverlening, cognitieve therapie, EMDR en EFT.
Vanaf 1998 heeft ze gewerkt in de basis GGZ, dwz. ze geeft kortdurende snelle hulpverlening. Ze geeft hulp aan jongeren vanaf 18 jaar, volwassenen en paren. Daarvoor werkte ze onder andere 5 jaar bij een ROC als studentenpsycholoog en 2 jaar bij een Riagg Crisisdienst.

Margreet gaat op een rustige doelgerichte manier met u aan het werk. Ze kan snel schakelen en kan door haar ervaring vlug inzien hoe het probleem het best kan worden aangepakt. Ze geeft duidelijke handvatten.

Margreet is geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog BIG en eerstelijnspsycholoog. Ze is lid van belangrijke beroepsorganisaties: NIP, LVVP en EFT (voor relatietherapie).

Kvk: 09193627      BIG- registratienummer 09050728025
big-register


DUDU TURAN 

In 2014 studeerde Dudu af aan de Radboud Universiteit in de richting gezondheidszorgpsychologie. Na het afstuderen heeft zij ruim half jaar gewerkt bij een verslavingszorg, waarbij ze zowel individuele- als groepstherapie gaf. Sinds 2015 werkt ze met volwassenen met verscheidene problematiek in de Generalistische Basis GGZ als in de Specialistische GGZ werk. In 2017 is Dudu zich gaan specialiseren in de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut. Inmiddels heeft ze ook de  postdoctorale GZ-psycholoog in 2023 wordt afgerond.

Haar affiniteit in de psychologie is al vanaf haar jonge jaren. Dudu is  altijd nieuwsgierig geweest naar het gedrag en pathologie. Zij werkt vanuit een ontwikkelingsgerichte visie, waarbij ze de binnenwereld van de cliënt exploreert. Het gaat dan niet over het verwijderen van het gevoel uit onze gedachten of over het verbergen ervan, maar over het gevoel ervaren in aanvaarding.

Elk mens is uniek. Een mens wordt geboren met een unieke combinatie van talenten. Ervaringen in het leven zorgen er vervolgens voor dat het gedrag niet altijd authentiek blijft maar gericht is op overleven. Het begint met patronen aanleren die helpt om te overleven en de diepste zelf te beschermen. Dit gebeurt onbewust en vaak al in de eerste jaren van het leven. In de psychotherapie geeft Dudu inzicht van de (dysfunctionele) patronen dat al uit de vroege jeugd is ontstaan, dat omzetten naar gezonde en functionele patronen. Daarom zoekt zij samen met de cliënt naar een aanpak die het beste past, waardoor de cliënt de problemen uiteindelijk zo goed mogelijk zelf op kan lossen.

In de behandelingen maakt Dudu gebruik van verschillende specialisaties en/of methodieken, afhankelijk van de klacht en problematiek van de cliënt. Therapievormen die zij biedt zijn: cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende psychotherapie, schematherapie, cliëntgerichte psychotherapie en EMDR.  Wanneer bij een behandeling medicamenteuze ondersteuning nodig blijkt, wordt dit in overleg voorgeschreven en begeleid door de huisarts.

Dudu is lid van onderstaande beroepsverenigingen: 
Nederlandse instituut van psychologen (NIP), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen (LVVP ) en aangesloten bij klachten-en geschillencommissie P3NL.

big-register