Tijdens de sessies vindt regelmatig afstemming plaats om vast te stellen of de behandeling aan de verwachtingen voldoet. Als u ontevreden bent, bespreekt u dit eerst met de eigen behandelaar. Vervolgens zal de praktijkhouder betrokken worden als u ontevreden blijft. 

We zijn aangesloten bij de LVVP, waar klachten in behandeling genomen worden.