Trauma

Veel mensen weten dat het meemaken van oorlog en geweld kan leiden tot een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Maar ook het meemaken van een brand, ongeluk, (huiselijk) geweld of bedreiging kan leiden tot klachten, zoals: concentratieproblemen, nachtmerries, sterke schrikreacties of angsten. Wij behandelen PTSS snel en doeltreffend met EMDR. Kijk hier www.emdr.nl voor meer informatie. Er worden ook andere behandelmethoden gebruikt