Werkstress

Een goed werkend stresssysteem is nodig om je lekker te voelen en om goed te kunnen functioneren, zowel op het werk als sociaal. Stress is een aanpassingsreactie van het lichaam op dreigend gevaar. Tegenwoordig is het niet meer de dreiging van een roofdier die ons stresssysteem in gang zet om te kunnen vechten of vluchten. Een te hoge taaklast (werk of privé), een chronische ziekte of ingrijpende levensgebeurtenissen zijn voorbeelden van hedendaagse stress. Als er teveel stress is langere tijd of er teveel gebeurt, kun je daar ziek van worden. Je voelt je dan vaak moe of snel geïrriteerd en kunt veel lichamelijke klachten krijgen. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe meer kans je hebt op een spoedig herstel. Wij helpen met een gezond dagritme, herstel van het stresssysteem en vergroten van veerkracht en weerbaarheid.